Projekt Ruku v ruce

Vydáno: 27.03.2011, v rubrice:

Problematika dětí s handicapem ve vztahu k četbě a knihovnám je nejen zajímavé, ale především aktuální a přínosné téma pro knihovny, jež nezřídka svou nabídkou služeb cílí právě tímto směrem. Vědí ale, jak s různě handicapovanými uživateli nejlépe pracovat? Co a jakým způsobem nabízet?

O nově budovaném projektu Bezbarierova.knihovna.cz, který na tomto poli přináší (nejen) knihovnám po praktické stránce určitou potřebnou osvětu, jsme Vás informovali minule. Nyní se podíváme na již zavedený projekt, který od března minulého roku probíhá na půdě Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) ve spolupráci s partnerskými specializovanými školami v Brně. Jedná se o projekt Ruku v ruce realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je hrazen Evropským sociálním fondem ČR a státním rozpočtem ČR, jehož hlavním cílem je integrace dětí a mládeže s různými druhy handicapů (handicapy tělesné, psychické, kombinované i sociálně podmíněné) do společnosti.

V rámci projektu vznikají ucelené bloky tematických besed vrcholící společným integračním programem, který zapojuje jmenovanou cílovou skupinu dětí do společnosti jejich vrstevníků z majoritní společnosti.

Podrobnosti o projektu - jeho postupnou realizaci, způsoby práce, projektové výstupy, ohlédnutí za uplynulým rokem, stejně jako výhledy do blízké budoucnosti najdete na stránkách projektu http://www.kjm.cz/ruku-v-ruce-projekt a též v obsahu vybraných periodik:

Beseda "Kdo hledá, najde" (žáci ZŠ Palackého v KJM)

Více fotografií z jednotlivých realizovaných besed a integračních programů (2010) najdete na http://www.kjm.cz/fotogalerie/ruku-v-ruce.


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás