Pomáhejme (nejen knihami) v bezbariérových knihovnách

Vydáno: 22.02.2011, v rubrice:

Snad každý z nás se ve svém životě setkal s někým handicapovaným. Jsou nedílnou součástí našeho života: potkáváme je na ulici, ve škole, na pracovišti, v rodině a také v knihovně. Podle statistik se dokonce každý desátý člověk v ČR řadí mezi osoby se zdravotním postižením. Ale i se ztrátou zraku, sluchu, nebo s mentálním či tělesným postižením se dá normálně žít.

Smysluplnými „léčivy“, které pohladí na duši každého zdravého či nemocného, jsou knihy. O jejich blahodárných účincích se na portálu BiblioHelp píše často. Proč by ale podobně léčebné účinky nemohla mít i sama knihovna?

Prostředí knihovny přímo vybízí k tomu, aby handicapovaným lidem poskytovalo (někdy tolik potřebné) zázemí. Knihovník by měl být nejen profesionálem v bibliograficko-informačních službách, ale také asistentem, který handicapovanému uživateli nabídne pomocnou ruku. Knihovna jako taková by pak měla být především bezbariérová a to nejen svým technickým zázemím, ale měla by být handicapovaným lidem přístupná také v rovině lidské, v dostupných službách a komunikaci.

Projekt Bezbariérová.knihovna.cz reaguje na současnou situaci, kdy je poskytování služeb pro uživatele se specifickými potřebami v ČR nejednotné. Knihovny sice služby pro handicapované „čtenáře“ nabízí, některé však pouze v omezené míře, jiné vůbec. Proto vznikla potřeba vytvořit ucelený komplex informací, který by knihovníkům takovou práci usnadnil. Metodiku, jež by je naučila především nebát se takové komunikace a splnit zásadní knihovnické poslání (poskytnout rovný přístup k informacím komukoliv).

Na portálu bezbarierova.knihovna.cz najdou knihovníci i samotní handicapovaní uživatelé praktický rozcestník, který informuje o jednotlivých handicapech a jejich projevech a také o legislativě a organizacích, které se vztahují na handicapované osoby. V Článcích publikují nejrůznější odborníci z řad knihovníků, ale i samotných handicapovaných nebo jejich bližních. Zapojit se na portále může kdokoliv. Buď vlastním příběhem, článkem nebo dotazem směřovaným na Poradnu. Kvalifikovaný tým odborníků se mu bude snažit poradit s jakýmkoliv problémem, týkajícím se handicapovaných uživatelů a knihoven. Uživatel zde nalezne také další informace o projektu Bezbariérová.knihovna.cz, např. termíny seminářů pro knihovníky nebo informace o průběhu vzniku standardu pro knihovny.

S bariérami se handicapovaný člověk setkává doslova na každém kroku. Pokusme se tyto bariéry překonat: nejen knihami, ale také bezbariérovými knihovnami. Protože podpora, asistence a vzájemné porozumění je přesně to, co naši zdravotně znevýhodnění spoluobčané nejvíce potřebují.

Za projektový tým Bc. Zdena Rousková

Aktuality z projektu hledejte též na Facebooku!


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás