Dokumenty on-line: digitální knihovny

Vydáno: 03.10.2010, v rubrice:

Třetí díl našeho „seriálu o e-knihách a e-čtení“ (1. Beletrie on-line: první výběrová trojice & 2. Beletrie on-line: akt druhý) bude zaměřen na specializované e-knihovny neboli digitální knihovny (DL) či chcete-li knihovny virtuální. Takže hurá na to :-).

Doposud zmiňované weby orientované na e-knihy, resp. na on-line čtení byly ponejvíce všeobecné – uživatel na nich našel knihy různých žánrů, témat, popř. odborností apod. Existují však také weby specializované – komplexně zpracované digitální sbírky zaměřené na osobu, určité téma, formát (časopisy, zvukové soubory, mapy, ...) atd. Některé už známe, např. e-knihovnu Městské knihovny v Praze a její dílčí projekty, další jsou k nahlédnutí například zde:

 a)  české projekty

  • Digitální knihovna Arna Nováka – knihovna určená především pro literární vědce, více viz na našem webu.
  • Manuscriptorium – digitalizované historické fondy určené předně pro badatelské účely. Volně přístupné dokumenty tvoří jen zanedbatelné procento z obsahu knihovny, jejich přehled naleznete zde (příklad – Kodex Gigas).  
  • Kramerius – digitalizace novodobých periodik a monografií národního kulturního dědictví (příklad – K. H. Mácha: Máj).
  • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna – plné texty dokumentů českého a slovenského parlamentu včetně zvukových záznamů  s retrospekcí od r. 1948 po současnost.
  • Paměť národa – sbírka zaznamenaných svědectví pamětníků událostí minulého století, zaměřeno na ústní podání.

Další české DL: viz České digitální knihovny (Knihovny.cz).

b)  zahraniční projekty

  • Europeana – společný projekt evropských knihoven, muzeí, archivů a správců audiovizuálních sbírek, jeho účelem je zpřístupnění a archivace evropského kulturního dědictví (knihy, obrazy, zvukové záznamy, filmy, fotografie, mapy, …).
  • Project Gutenberg – nejstarší DL volných děl (zejm. západní kulturní tradice – texty i zvukové soubory).
  • Gallica DL Francouzské národní knihovny, zpřístupňuje knihy, obrázky, periodika, rukopisy, … (vědecké, historické a kulturní dokumenty).
  • Jewish Virtual Library – komplexně zpracovaná encyklopedie židovského národa a judaismu.

Další zahraniční DL:

Virtuální knihovny (Kisk Wiki) - anotovaná webografie

Projekty digitálních knihoven u nás a ve světě – nástroje a standardy (Inflow) – technické řešení knihoven

Zahraniční digitální knihovny (Knihovny.cz) – přehled DL

Z přehledu českých i zahraničních DL vyplývá, že jejich ústředním tématem je publikace minulosti (a zaměření na odborné čtenáře), což úzce souvisí s problematikou autorských práv digitalizovaných děl a s otázkou uchování a archivace dokumentů (viz např. http://www.knihovny.cz/digitalni-knihovny). V další – a už poslední – části tohoto „seriálu“ se opět vrátíme k beletrii a dotkneme se e-knih neboli eBooků (moderních trendů knižní produkce).


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás