PhDr. Helena Strnadlová

Instituce: Česká arteterapeutické asociace

Zaměření instituce: Profesně orientované občanské sdružení lidí majících hlubší zájem o arteterapii bez ohledu na jejich původní profesi nebo momentální pracovní zařazení. Jejími členy jsou např. kliničtí psychologové, psychiatři, speciální pedagogové, učitelé výtvarné výchovy, výtvarní umělci aj. ČAA usiluje především o vytvoření příhodného prostoru pro vzájemnou odbornou komunikaci mezi zájemci o arteterapii. Součástí tohoto úsilí je zabezpečování kontaktů s dalšími obory - zejména příbuznými expresivně terapeutickými disciplínami (muzikoterapie, theatroterapie, atd.), s psychoterapií, s teorií výtvarného projevu, sémiotikou atp. S tím souvisí záměr zprostředkovávat členům ČAA co nejvíce zajímavých a přínosných informací o arteterapii a oborech s ní souvisejících.

Web instituce: Odkaz na web Česká arteterapeutické asociace<

Specializace odborníka: Klinická psycholožka a členka výboru České arteterapeutické asociace.

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás