Základy arteterapie

Obálka knihy Základy arteterapie - Portál, 2002

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Základy arteterapie

Autor: Jaroslava Šicková-Fabrici

DoporučiliPhDr. Helena Strnadlová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Arteterapie umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonání nejrůznějších problémů. Autorka nabízí přehled teoretických východisek arteterapie a vyčleňuje cílové skupiny klientů, pro něž je vhodná. Přibližuje cíle arteterapie, které spočívají hlavně v budování komunikace, kreativity, spontaneity, nacházení smyslu života a kompenzace případného handicapu. Kniha se zabývá kresbou a malbou v kontextu arteterapie, největší prostor však dostává činnost s hlínou, protože autorka, profesí sochařka, využívá při práci s postiženými dětmi především modelování z hlíny. Jsou zde popsány jednotlivé arteterapeutické techniky práce s hlínou a způsoby jejich aplikace pro různé cílové skupiny klientů. Práce je doplněna 15 kazuistikami, které ilustrují účinky arteterapie.

Ukázka z knihy

Arteterapie s mentálně postiženými

Arteterapie s mentálně postiženými je rozsáhlá a rozličná, tak jako jsou rozmanité i formy mentální retardace – od lehčích forem přes střední až po těžké formy – pásma. Hlavním cílem arteterapie je tu kompenzace intelektových deficitů této populace, poznávacích funkcí, schopnosti zevšeobecňování a chápání jevů v souvislostech.

Müller se domnívá, že je vhodné, aby se těmto klientům aplikovaly terapie vycházející z behaviorálních psychoterapeutických modelů, a tak se zlepšovaly jejich komunikační dovednosti, schopnosti zaujmout společenské role, aktivizaci a vytváření nových, žádoucích vzorců chování. Valenta (2001) uvádí, že hlavním cílem arteterapie u této skupiny klientů je reedukace, resocializace, integrace osobnosti, rozvoj kreativity, nácvik empatie, odblokování komunikace, nácvik sebereflexe, sebeovládání a vůle.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás