Úzkost a obavy : jak je překonat

Obálka knihy Úzkost a obavy : jak je překonat - Portál, 2006

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Úzkost a obavy : jak je překonat

Autoři: Jana Vyskočilová, Ján Praško, Hana Prašková

DoporučiliPhDr. Jana Dokoupilová, PhDr. Naděžda Němcová, PhDr. Helena Strnadlová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Úzkost a obavy jsou normálními reakcemi na nebezpečí nebo na stres.
Problémem se stávají tehdy, pokud se tyto emoční reakce objevují příliš často, jsou příliš silné, trvají příliš dlouho nebo se objevují v nevhodných situacích. Generalizovaná úzkostná porucha se projevuje všeobecnou trvalou úzkostí, která není vázána na konkrétní situace nebo objekty. Lidé s touto poruchou reagují nepřiměřeně i na slabé stresory a žijí v trvalém vnitřním napětí. Trápí se maličkostmi a stálou nerozhodností, trpí podrážděností, nadměrnou únavou až vyčerpaností, bolestmi hlavy, bušením srdce, poruchami spánku, svalovým napětím, třesem, závratěmi, výjimkou nejsou ani panické epizody. Kniha shrnuje poznatky o generalizované úzkostné poruše a o způsobech terapeutické intervence, kterou nejčastěji představuje kombinace psychoterapie a farmakoterapie. Využijí ji pacienti trpící úzkostnou poruchou, jejich rodinní příslušníci i lékaři a psychologové.

Ukázka z knihy

Co udržuje obavy a úzkost?

To, jak na obavy, starosti, úzkost a tělesné příznaky zareagujeme, může vést k tomu, že vymizí, nebo k tomu, že se budou udržovat. To, že začneme své příznaky pozorovat, vede k tomu, že je stále jasněji zachycujeme. To, že se například začneme kvůli tělesným příznakům vyhýbat tělesné námaze, vede k tomu, že stále nevěříme ve své zdraví. Tím, že se zabezpečujeme zdravou stravou, případně častějším měřením teploty, nadměrně teplým oblékáním či opakovaným měřením tlaku, pulsu nebo neustálými vyšetřeními u lékaře, vede k tomu, že se stále více utvrzujeme v tom, že jsme nemocní. Úzkost u generalizované úzkostné poruchy bývá udržována zejména následujícími procesy:

Nepřiměřené obavy a přehnané starosti
Hlavním faktorem, posilujícím úzkost, jsou nepřiměřené obavy a starosti. Dokud si budete dělat starosti o každou maličkost a budete trávit čas ve svých představách, jak se vám něco nepovede, jak někoho z blízkých něco nepříjemného, nebo dokonce tragického postihne, nemůžete se pochopitelně zbavit napětí a úzkosti.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás