PhDr. et Mgr. Bohumil Šplíchal

Instituce: Probační a mediační služba ČR

Zaměření instituce: Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Web instituce: Odkaz na web Probační a mediační služba ČR<

Specializace odborníka: Speciální pedagog, vedoucí poradny drogové prevence, koordinátor Probační a mediační služby ČR a vězeňské duchovní péče.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás