prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Instituce: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Zaměření instituce: Institut je výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho hlavní osou činnosti je zajišťování dlouhodobého longitudinálního výzkumu dětí a jejich rodin.

Web instituce: Odkaz na web Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny<

Specializace odborníka: Profesor Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny tamtéž.

Web odborníka: Osobní stránka prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.<

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás