PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.

Instituce: Self-efficacy: vnímaná osobní účinnost předškolních dětí

Zaměření instituce: Projekt zaměřený na podporu vnímání osobní účinnosti ve vztahu k budoucím událostem: "Pocit, že jsem schopen řídit chod dění, je spojován s představou lepšího zvládání životních těžkostí. Vysoké očekávání vlastní účinnosti působí na tvorbu optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako výzev a koreluje s kvalitou života. Lze říci, že tam, kde se lidé domnívají, že jsou sto kontrolovat chod dění, lépe zvládají vlastní emocionální stav a také se staví čelem nepříznivým životním událostem."

Web instituce: Odkaz na web Self-efficacy: vnímaná osobní účinnost předškolních dětí<

Specializace odborníka: Sociální psycholožka působící na Katedře psychologie Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Web odborníka: Osobní stránka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás