Mgr. Zdeněk Horký

Instituce: Vazební věznici Olomouc

Zaměření instituce: Vazební věznice Olomouc je organizační jednotka Vězeňské služby ČR pro výkon vazby mužů, žen a mladistvých s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů s dozorem.

Web instituce: Odkaz na web Vazební věznici Olomouc<

Specializace odborníka: Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu ve Vazební věznici Olomouc.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás