Velká kniha pohádek

Název: Velká kniha pohádek

Autor: Božena Němcová

DoporučiliMgr. Zdeněk Horký
V kategorii
Další kategorie
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelů,
Plný text knihy

Popis knihy

Pohádky Boženy Němcové a K. J. Erbena patří k základní četbě českých dětí. Na rozdíl od objektivnějšího Erbena naplnila básnířka Babičky své pohádky zkušenostmi a tužbami svého srdce: snem o lásce, která vítězí nad překážkami a předsudky, vírou v sílu lidské věrnosti, statečnosti a bratrství, touhou po spravedlnosti.

Ukázka z knihy

PRINC BAJAJA

Mladý král se musel s manželkou svou rozloučit a odebrati se do boje. Nedlouho po jeho odjezdu porodila královna dvojčata, oba syny. Bylo radovánek po celé zemi až nebylo možná, a hned se vypravili poslové, kteří radostnou zprávu králi donésti museli. Chlapci byli zdrávi a rostli jak buci; než ten, co byl o nějaké okamžení starší, měl se lépe k světu než druhý, a tak zůstali, i když trochu povyrostli. Starší byl vždy jen na dvoře, běhal, skákal a sápal se na koníka, jenž s ním byl stejného stáří. Druhý ale nejraději po měkkých kobercích hopkal, okolo matky se batolil a jinam nevyšel, leč s ní do zahrady; proto také máti prvnímu nepřála, a mladší zůstal jejím mazánkem.
Bylo chlapcům sedm let, když se král z boje navrátil a s nevýslovnou radostí matku i děti k srdci přivinul. „Který je přece starší z nich a který mladší?“ ptal se otec královny. Ta myslíc, že se ptá manžel proto, by věděl, který má býti nastávajícím králem, podstrčila svého mazánka za staršího. Král miloval sice své děti stejnou mírou, ale když přišli do mládeneckých let, slyšel přece starší jmenovati mladšího budoucím králem, a to mu bylo líto tak, že ho život doma omrzel a on jen do světa toužil.
Jedenkráte si svou bolest a lítost malému koníkovi stěžoval a povídal mu, že by nejraději z domu pryč. Tu mu odpoví kůň lidským hlasem: „Když se ti doma nelíbí, jdi do světa, ale bez otcova dovolení nechoď ani krok. Radím ti však, abys nebral žádného s sebou a na jiného koně nesedal, než na mne. Bude to k tvému štěstí.“

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás