Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

Obálka knihy Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

Autor: Zdeněk Kašpar

DoporučiliEdita Velebil Nedvědová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, ,
Štítky uživatelů

Napsali o knize

Tato publikace seznamuje zájemce s pomůckami pro neslyšící utříděnými podle způsobu použití a podle jejich vlastností. Na prvním místě jsou to pomůcky komunikační, které jsou dále členěny podle „četnosti“ výskytu. Mají specifické vlastnosti a je třeba se naučit je nejen používat, ale také zajistit jejich provozuschopnost a správné ošetřování. Nejčastěji tyto pomůcky umožňují svým majitelům slyšet mluvenou řeč a rozumět jí. Další komunikační pomůcky využívají jiný princip vnímání, například psaný text. Poslední a snad i největší skupinou z hlediska rozmanitosti jsou pomůcky signalizační, které zvukové jevy zesilují na vnímatelnou úroveň nebo je přeměňují na signály světelné či vibrační, tedy vnímatelné jiným způsobem. Všechny pomůcky také potřebují správné používání, přizpůsobení konkrétním podmínkám a samozřejmě i správnou péči. Kompenzační pomůcky mohou sloužit v domácnostech i v zaměstnání nejen sluchově postiženým osobám.


Ukázka z knihy

Úvod

Když se podíváme na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené osoby, zjistíme, že je můžeme rozdělit do několika skupin, které jsou vzájemně provázané. Tyto vazby vycházejí nejen ze způsobů komunikace, ale i ze způsobů identifikace děje a předání příslušné informace. V této úvodní kapitole se proto musíme zmínit o zvuku a jeho vlastnostech. Následuje zmínka o sluchovém ústrojí, jakým mechanismem na ně zvuk působí a jaké možnosti kompenzace ztráty sluchu lze využít...

Sluchové ústrojí

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás