Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk

Obálka knihy Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk

Autoři: Radka Horáková, Eva Souralová

DoporučiliEdita Velebil Nedvědová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , , , ,
Štítky uživatelů

Napsali o knize

Publikace se zabývá problematikou osob s hluchoslepotou. V úvodní části jsou vymezeny základní terminologické pojmy, klasifikovány typy a stupně sluchových a zrakových vad a s tím související možnosti komunikace osob s duálním postižením. Dále jsou uvedeny jednotlivé komunikační formy, taktilní forma znakového jazyka a kontaktní tlumočení u hluchoslepých. Závěrečná část publikace pojednává o možnostech socializace osob se současným postižením zraku a sluchu, jsou uvedeny organizace nabízející péči osobám s hluchoslepotou, kompenzační pomůcky a zásady pro navázání kontaktu s hluchoslepým člověkem.


Ukázka z knihy

1.4 Důsledky hluchoslepoty

Postižení sluchu a zraku se téměř u všech kategorií osob s hluchoslepotou projevuje strádáním z nedostatku podnětů smyslových, citových a sociálních aj. – deprivací. Smyslová deprivace vyplývající z postižení zraku a sluchu bývá doprovázena deprivací způsobenou nedostatečnou možností získat obecné poznatky (tzv. kognitivní deprivace), která se objevuje v případě, kdy má jedinec blokován přístup k informacím. Ve větší čí menší míře lze zaznamenat citovou deprivaci způsobenou nedostatečně stabilním citovým vztahem k matce (či jiné blízké osobě) a sociální deprivaci, která vzniká z nedostatku interpersonálních kontaktů.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás