Jak žít s psychózou

Obálka knihy Jak žít s psychózou - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Jak žít s psychózou

Autor: Kamil Kalina

DoporučiliMUDr. Martin Černý, PhDr. Jaroslava Šedová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Napsali o knize

Je určená především pacientům, kteří trpí psychózou. Je určená i příbuzným pacientů, aby věděli a porozuměli nemoci, kterou mají jejich blízcí a aby věděli, jak se k nim mají chovat. V neposlední řadě je určená i odborníkům, kteří s těmito lidmi přijdou do styku. Porozuměním své nemoci pacienti lépe zvládají potíže jež s psychózou souvisí a dokáží si najít lépe podporu i pomoc.

Ukázka z knihy

Co se to se mnou stalo?

A. Expozice – citáty z deníků pacientů

“Těch posledních pár týdnů bylo nejhorší. Cítil jsem se slabý, vyčerpaný, jako bych nepatřil sám sobě, měl jsem pocit, že se vzdaluju… Na tom večírku odtrženost přerostla své meze. Lidi ze mě očima vysávali moje myšlenky, smršťoval jsem se jako prasklý balónek, měl jsem strach, že zmizím docela…”
“Kůže mi hořela jako rozpálená sluncem, ale to slunce bylo uvnitř. Přestala jsem vnímat prostor, čas, zabloudila jsem v bytě, nemohla jsem se hnout z místa, jako neživá věc… Z televize jsem slyšela hlasy, které řídily každý můj pohyb…”
“Pak následuje období vyčerpanosti, kdy jsem jako mrtvý, studený, nic neprožívám. Z toho se pomalu dostávám, ale ten strach z lidí, pocity pozorování, to se objevuje pořád…”

B. Výklad – o psychotickém JÁ a jeho světě

Všechno, co člověka obklopuje a čím je on sám, se zpracovává v jeho osobnosti (o její vázanosti na činnost mozku zde snad nemusíme hovořit) a vytváří subjektivní obraz světa a vlastní osoby (JÁ v širším slova smyslu). U duševních nemocí se tento obraz zásadně mění. Budeme nyní sledovat, jak se psychóza projevuje v lidském JÁ, a vyčleníme si v něm na počátku tři vzájemně propojené oblasti či systémy:

1. JÁ v užším slova smyslu, tj. obraz vlastní osobnosti, myšlenek, vjemů, emocí, paměti, povahy, hodnot, přání, postojů k lidem atd.;
2. tělesné JÁ, tj. obraz vlastního těla, jeho povrchu, tvaru, smyslů, vnitřních orgánů včetně jejich uspořádání a funkce;
3. svět, tj. obraz prostředí, prostoru, času, přírody, kultury, lidí a věcí.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás