Vlastimil Zima

Instituce: DONA linka

Zaměření instituce: Telefonické linky nepřetržité pomoci obětem domácího násilí s celostátní působností. Linku provozuje Bílý kruh bezpečí.

Web instituce: Odkaz na web DONA linka<

Specializace odborníka: Sociální pracovník, vedoucí DONA linky a zakládající člen Bílého kruhu bezpečí, občanského sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás