prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Instituce: Psychiatrická klinika FN Brno

Zaměření instituce: Psychiatrická klinika poskytující ambulantní i lůžkovou péči a ambulantní psychologickou péči. Specializuje se na akutní psychiatricko-psychologickou pomoc.

Web instituce: Odkaz na web Psychiatrická klinika FN Brno<

Specializace odborníka: Profesorka působící na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Web odborníka: Osobní stránka prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás