Pavla Poslová

Instituce: Městská knihovna Česká Třebová

Zaměření instituce: Veřejná knihovna.

Web instituce: Odkaz na web Městská knihovna Česká Třebová<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice specializující se na ochranu knižního fondu působící v dětském oddělení knihovny.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás