Mgr. Ludmila Krinková

Instituce: Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo

Zaměření instituce: Klienty PPP jsou děti a mládež ve věku 3 - 19 let, jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Zařízení poskytuje konzultace pro žáky, rodiče, učitele, vychovatele apod. Zaměřuje se na psychologickou péči, speciálně pedagogickou péči a na prevenci sociálně patologických jevů.

Web instituce: Odkaz na web Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo<

Specializace odborníka: Psycholožka a ředitelka působicí v Pedagogicko-psychologická poradně ve Znojmě.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás