Jana Tesařová

Instituce: Nakladatelství Portál

Zaměření instituce: Nakladatelství Portál svou publikační činností pokrývá široké spektrum oblastí. Od roku 1990 seznamuje čtenáře s novými trendy v pedagogice, psychologii a sociální práci, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako filozofie, politologie, sociologie, antropologie, ekonomie, ekologie, sémiotika, média, zdraví či kulturální vědy.

Web instituce: Odkaz na web Nakladatelství Portál<

Specializace odborníka: Manažerka marketingu Nakladatelství Portál.

Web odborníka: Osobní stránka Jana Tesařová<

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás