Ivana Mayerová

Instituce: Balneologická knihovna

Zaměření instituce: Oddělení knihovny specializující se na dokumenty z oblasti lázeňské péče.

Web instituce: Odkaz na web Balneologická knihovna <

Specializace odborníka: Odborná knihovnice Balneologického knihovny Krajské knihovny Karlovy Vary.

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás