Sebevražedné chování

Obálka knihy Sebevražedné chování - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Sebevražedné chování

Autoři: Jiří Koutek, Jana Kocourková

DoporučiliOlga Svobodová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie, ,
Štítky redakce, , , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Suicidium - sebevražda - i suicidální jednání představují závažný problém, který je v centru zájmu řady odborníků. Je možné na něj pohlížet z hlediska medicínského, psychologického, filozofického, etického, sociologického, právního… Zkušení autoři, psychiatr a klinická psycholožka, společně podávají přehled současných přístupů k problematice sebevražedného chování. Zvláštní pozornost věnují přitom sebevraždám u dětí a adolescentů. Kniha popisuje epidemiologii sebevražd, klinický obraz na rovině chování i prožívání, vývojové aspekty suicidálního chování, zdůrazněny jsou rizikové faktory a jejich detekce. Podrobně se věnuje různým terapeutickým přístupům i prevence.Výklad je doplněn řadou případových studií z praxe autorů. Informace zde shromážděné tak umožní odborníkům různých profesí lépe vnímat signály hrozícího rizika sebevraždy, správně volit postup léčby tam, kde již k sebevražednému pokusu došlo, případně citlivě pracovat s pozůstalými v případě dokonané sebevraždy.

Ukázka z knihy

7.5 Terapie

Terapie dětí a dospívajících, kteří se sebepoškozují, je obvykle komplexní a obsahuje různé terapeutické modality, integruje psychosociální i biologické metody léčby. Názory na hospitalizaci sebepoškozujících se pacientů jsou odlišné. Někteří autoři se hospitalizaci vyhýbají a argumentují tím, že hospitalizace oslabuje odpovědnost pacienta za vlastní sebepoškozující se chování. Hospitalizace je indikována tehdy, když se u pacienta vedle sebepoškozování projevuje další psychopatologie (např. poruchy příjmu potravy, závislost na návykových látkách, deprese) a když jsou přítomny zároveň projevy sebepoškozujícího a suicidálního chování. U dětí může někdy docházet k tomu, že pro rodiče je neúnosné snášet sebepoškozování dítěte a hospitalizace je podporou pro rodinu. Hospitalizace vyžaduje práci se zkušeným týmem, neboť sebepoškozující se pacienti mají často „manipulativní“ projevy a někdy bývá pro odborný tým nesnadné tyto projevy zvládat.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás