Pozitivní psychologie

Obálka knihy Pozitivní psychologie - Portál, 2004

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Pozitivní psychologie

Autor: Jaro Křivohlavý

DoporučiliPhDr. Jana Dokoupilová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Ukázka z knihy

Emoce pomáhají zvládat těžkosti

Pozornost psychologů byla dosud zaměřena převážně na nežádoucí vliv negativních emocí. Snahou bylo omezovat je, pokud to jen je možné, a odvracet od nich pozornost. Tam, kde šlo o zvládání těžkých životních situací (coping), byla pozornost věnována téměř výlučně kognitivním formám boje a emoce byly dost dlouho považovány za prvek ztěžující situaci (maladaptivní). V posledním desetiletí zde došlo k určitému zvratu (Stanton, Parsa, Austenfeld). Vyšlo najevo, že některé formy práce s emocemi mohou být vhodným doplňkem kognitivního zvládání životních těžkostí. O které jde?

Aktivní přijetí dané emoce. Kladným se ukázalo ne potlačování negativních emocí, ale naopak jejich vědomé přijímání (akceptace) jako něčeho, co je dané a je třeba s tím počítat. Kladný vliv tohoto přístupu se prokázal např. u pacientů, kteří měli onkologické onemocnění.

Slovní vyjádření emocí. Na přijetí i negativních emocí je třeba reagovat. Jak? I zde se ukázal pozitivní vliv slovního vyjádření a sdělení emocí druhým lidem, případně i písemného sdělení (zápisu toho, co člověk požívá, např. do deníku).

Pozitivní přehodnocení emocí. Oproti zničujícímu podléhání zobecňovanému zážitku "totálního znemožnění" se dnes staví snaha povznést se nad danou zcela konkrétní bolest a "vidět svět z vyššího nadhledu" - v celé jeho složitosti (pestrosti) kladů a záporů. Setkáváme se tak dnes s důrazem na humor a se studiemi, které potvrzují kladný vliv humoru i v tak těžkých situacích, jako je snaha vyrovnat se s odoperováním prsu postiženého rakovinou. Cílem těchto přístupů je pomoci lidem k dosažení vyrovnaného postoje k negativní emoci, kterou zažívají, hlubší poznání vlastního emocionálního stavu a jeho vhodné slovní vyjádření a sdělení, tj. takový přístup k negativnímu emocionálnímu stavu, který by dovolil snížení nežádoucího napětí (distresu).

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás