Odezírání jako schopnost

Obálka knihy Odezírání jako schopnost - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Odezírání jako schopnost

Autor: Věra Strnadová

DoporučiliEdita Velebil Nedvědová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelů

Napsali o knize

Problematika odezírání je v publikaci popsána z několika hledisek. Po obecném uvedení do problematiky je pozornost zaměřena na význam zraku, zrakové poruchy a vady ve vztahu k odezírání, neboť tento důležitý aspekt je dosud velice opomíjen. Dále následují kapitoly věnované nejen významu a možnostem odezírání v komunikaci osob s postižením sluchu, ale také nevýhodám a omezením odezírání. Hlavní pozornost bude v publikaci soustředěna na jednotlivé složky odezírání, technickou, psychickou složku (včetně paměťových funkcí), jazykové i nonverbální aspekty odezírání. V úvahu jsou brány i sociální zkušenost konkrétního jedince, znalosti jazyka, znalosti světa, zkušenosti s odezíráním atp. Na závěr jsou uvedeny možnosti i omezení odezírání a praktická doporučení, jak neslyšícímu člověku odezírání co nejvíce usnadnit.


Ukázka z knihy

1. Něco o odezírání

Odezírání je metoda vnímání a porozumění obsahu mluvené řeči znakem. Odezírající člověk sleduje pohyby úst, mimiku, gesta a další projevy hovořící osoby a snaží se uhodnout obsah sdělení. K úspěšnému odezírání je potřeba znát nejen užitý jazyk včetně jeho frazeologie, ale i téma a situační kontext rozhovoru. Důležitý je také způsob, jakým hovořící osoba mluví, vhodné osvětlení, vzájemná vzdálenost a pozice komunikujících osob.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás