Specifické neverbální projevy neslyšících lidí

Obálka knihy Specifické neverbální projevy neslyšících lidí - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Specifické neverbální projevy neslyšících lidí

Autor: Věra Strnadová

DoporučiliEdita Velebil Nedvědová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelů

Napsali o knize

Cílem publikace je porovnat některé aspekty, kterými se neslyšící lidé odlišují od lidí slyšících. Protože jde o kontrastivní pojetí, je v každé části uvedena krátká charakteristika neverbálních projevů slyšících lidí obecně, a to formou shrnutí s uvedením zdroje či citace.
Na obecné části navazuje originální část textu, ve které autorka představuje specifické neverbální projevy v chování neslyšících lidí – specifických v tom smyslu, že jsou dány absencí sluchového vnímání, a projevily by se tedy u kohokoliv, kdo ztratí sluch a musí spoléhat na ostatní smysly, zejména na zrak.
Největší pozornost je věnována těm aspektům, které jsou u neslyšících osob zvláště
důležité: pohledům a očnímu kontaktu, mimice, gestům, kontaktním signálům, komunikačním vzdálenostem a vzájemným pozicím komunikačních partnerů. Na všechny tyto odlišnosti je nahlíženo v interkulturní dimenzi.


Ukázka z knihy

Neverbální komunikace

Každý člověk mluví, nepohybuje jen ústy, ale i očima, tváří, hlavou, rukama a celým tělem.
Formy komunikace tedy dělíme na verbální (slovní) a neverbální (vyjadřování mimojazykovými prostředky). Někteří autoři dělí mezilidskou interakci na tři složky: verbální, neverbální a interakci činem. V této publikaci bude zahrnuta interakce činem do neverbální části komunikace.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás