Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole : praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD

Obálka knihy Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole : praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD - Portál, 2007

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole : praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD

Autor: Sandra F. Rief

DoporučiliRedakce
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Specifické poruchy chování často zůstanou nerozpoznány. A přece mohou dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům způsobit nesmírné množství problémů a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dětmi se specifickými poruchami chování. Kniha je psána jako manuál - neobsahuje dlouhé teoretické výklady, většina textu je shrnuta do přehledů osvědčených zásad, seznamů, postupů atd. pro všechny oblasti života a práce školy. Umožní všem zainteresovaným lépe rozpoznávat děti s tímto syndromem, vyučovat s ohledem na jejich potřeby a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může dojít.

Ukázka z knihy

Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků

Upoutat a udržet zájem a pozornost žáků nebývá vždy snadné. Udržet pozornost žáka s ADD/ADHD zaměřenou na určitý úkol potom představuje zvlášť náročný problém, který vyžaduje, aby jej učitel zkoušel řešit nejrůznějšími metodami.

Způsoby, jak upoutat pozornost žáků

1. Dávejte žákům nejrůznější signály (zhasněte světla; zablikejte; zazvoňte na zvonek; zvedněte ruku na znamení, aby děti také zvedly ruku a utišily se; zahrajte nějaký takt na piano nebo kytaru atd.).
2. Měňte hlas: střídejte hlasité mluvení s mluvením klidným nebo šeptáním. Zkuste nejprve udělit hlasitý pokyn: „Pozor! Připravit! Stát!“, vzápětí na několik vteřin ztichnout a potom dále udělovat pokyny normálním hlasem.
3. Navazujte se žáky oční kontakt. Jestliže k žákům promlouváte, zejména při udělování pokynů, měli byste k nim stát čelem. Někdy žáci pracují ve skupinkách u několika lavic, které jsou seskupené tak, aby vytvořily jednu velkou pracovní plochu. Pro žáky, kteří sedí u těchto seskupených lavic zády k vám a nevidí na vás, si musíte vymyslet nějaký signál, na který si tito žáci obrátí židle a posadí se k vám čelem.
4. Vytvořte ve třídě atmosféru vzrušení a očekávání následující hodiny (či dokonce nadšení).
5. Vyvolávejte mezi žáky diskusi a zájem o učební látku, proto jim položte na úvod hodiny nějakou zajímavou, spekulativní otázku.
6. Občas zkuste předstírat „hloupost“ a využít svého hereckého nadání. Někdy v upoutání pozornosti žáků pomůže například bláznivý klobouk nebo neobvyklá hudba.
7. Pracujte s různými záhadami. Přineste do třídy v krabici, tašce nebo povlaku na polštář nějaký předmět vztahující se k dané látce. Je to výborný způsob, jak u žáků vyvolat dohady, které mohou vést k vynikající diskusi nebo slohovému cvičení.
8. Další činnosti upoutávající pozornost žáků před čtením viz kapitola 10. Pomocí diskuse, básní, vizuálních pomůcek apod. u žáků před čtením příběhu/kapitoly vyvolejte zážitky z minulosti.
9. Před udělením dalších pokynů si zajistěte ticho.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás