sociální práce


Knihy této kategorie

Obálka knihy Krizová intervence - Portál, 2007

Krizová intervence

autor: Daniela Vodáčková
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: , , , ,

Lidem, kteří řeší naléhavou - krizovou - situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí…


Obálka knihy Metody a řízení sociální práce - Portál, 2008

Metody a řízení sociální práce

autor: Oldřich Matoušek
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce,…


Obálka knihy Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů - Grada, 2007

Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů

autor: Ludmila Čírtková
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: , , , ,

První ucelená publikace tohoto druhu v České republice přináší rady a profesionální pomoc všem členům pomáhajících profesí, kteří se ve své…


Obálka knihy Psychologický slovník - ,

Psychologický slovník

autoři: Pavel Hartl, Helena Hartlová
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

Nové, zcela přepracované a rozšířené vydání úspěšného a oblíbeného slovníku obsahuje asi deset tisíc hesel z oblasti psychologie a…


Obálka knihy Psychopatologie pro pomáhající profese - Portál, 2004

Psychopatologie pro pomáhající profese

autor: Marie Vágnerová
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

Rozšířené a přepracované vydání. Rozsáhlou publikaci naší přední odbornice na pedopsychologii, vývojovou psychologii a psychologii handicapu…


Obálka knihy Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi - Portál, 2005

Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi

autoři: Pavla Kodymová, Oldřich Matoušek, Jana Koláčková
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: , , , ,

Kniha přináší informace o nejrůznějších skupinách, s nimiž se sociální pracovník ve své praxi setkává, a o metodách práce s nimi. Zahrnuty…


Obálka knihy Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení - Portál, 2007

Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení

autor: Oldřich Matoušek
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

Působení sociálního pracovníka sahá od práce s jednotlivcem přes rodiny, skupiny a komunity až k ovlivňování celého národního systému…


Obálka knihy Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy - Grada, 2005

Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy

autor: Bohumila Baštecká
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

Jediná kniha svého zaměření na trhu seznamuje psychology, pracovníky v pomáhajících profesích, pracovníky státní správy, samosprávy se…


Obálka knihy Základy sociální práce - Portál, 2007

Základy sociální práce

autor: Oldřich Matoušek
doporučil(a): Mgr. Vladimír Vedra
Další hlediska: ,

První ucelená česká učebnice dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje se základními principy a moderními přístupy v sociální práci.…


Syndikovat obsah

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás