Viktorie Bartoníčková

Instituce: Klub afasie

Zaměření instituce: Občanské sdružení Klub afasie podporuje osoby s afázií, napomáhá efektivnímu užívání řeči jako nástroje mezilidské komunikace, psychické adaptaci na handicap i sociální reintegraci. Svými aktivitami se snaží zvyšovat kvalitu života osob s afázií. Popularizuje problematiku afázie mezi odbornou i laickou veřejností.

Web instituce: Odkaz na web Klub afasie<

Specializace odborníka: Původní profesí letuška, nyní je zaměstnána na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1997 prodělala cévní mozkovou příhodu, po které se znovu učila chodit a mluvit. Založila občanské sdružení Klub afasie.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás