Milan Čížek

Instituce: Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí.

Zaměření instituce: Jedná se o moderně vybavené zařízení rodinného typu. Žije zde 24 dětí ve třech rodinných skupinách, které obývají samostatné byty. Malá kapacita zařízení umožňuje individuální přístup a napomáhá více simulovat skutečné rodinné prostředí.

Web instituce: Odkaz na web Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí.<

Specializace odborníka: Hlavní vychovatel a zástupce ředitele Dětského doma a Školní jídelny Nové Strašecí

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás