Mgr. Zuzana Janovská

Instituce: Krajské stredisko ÚNSS v Bratislave

Zaměření instituce: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu.

Web instituce: Odkaz na web Krajské stredisko ÚNSS v Bratislave<

Specializace odborníka: Odborná pracovnice působící v Únii nevidiacích a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Bratislava.

Doporučil(a)





Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás