Mgr. Jitka Tvarogová

Instituce: Dětský domov Planá.

Zaměření instituce: Dětský domov rodinného typu s kapacitou 28 dětí, které zde žijí ve čtyřech rodinných skupinách. Jedná se o sedmičlenné heterogenní skupiny. Péči o děti v každé skupině zajišťují dva kmenoví vychovatelé, kteří se ve službě pravidelně střídají.

Web instituce: Odkaz na web Dětský domov Planá.<

Specializace odborníka: Ředitelka Dětského domova Planá.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás