Mgr. David Přibyl

Instituce: Psychosociální centrum Přerov

Zaměření instituce: Nestátní zdravotnické zařízení činné v oblastech psychiatrické péče, klinické psychologie, léčbě závislosti, denního stacionáře s psychoterapeutickou péčí a specializované poradny pro léčbu poruch paměti, sexuálních dysfunkcí, poruch spánku a poruch příjmu potravy.

Web instituce: Odkaz na web Psychosociální centrum Přerov <

Specializace odborníka: Odborný pracovník a člen týmu psychologů Psychosociálního centra Přerov.

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás