Mgr. Daniela Hebnarová

Instituce: Knihovna Kroměřížska

Zaměření instituce: Veřejná knihovna pověřená výkonem regionální funkce pro kroměřížský region Zlínského kraje.

Web instituce: Odkaz na web Knihovna Kroměřížska <

Specializace odborníka: Zástupkyně ředitelky Knihovny Kroměřížska s praxí biblioterapeutky v Psychiatrické léčebně v Kroměříži.

Doporučil(a)Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás