Jindřiška Soudková

Instituce: Městská knihovna ve Svitavách

Zaměření instituce: Veřejná knihovna pověřená Krajskou knihovnou v Pardubicích výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny okresu Svitavy.

Web instituce: Odkaz na web Městská knihovna ve Svitavách<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působící v dětském oddělení.

Doporučil(a)


Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás