Hana Langrová

Instituce: Knihovna Liberec

Zaměření instituce: Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji.

Web instituce: Odkaz na web Knihovna Liberec<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice působíci v oddělení pro děti a mládež.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás