Eva Machonská

Instituce: Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec

Zaměření instituce: Knihovna shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje biomedicínské informace a informace okrajových oborů v klasické tištěné formě nebo na nových informačních nosičích pro všechny uživatele z řad lékařů, sester, managementu nemocnice a ostatních zájemců z veřejnosti.

Web instituce: Odkaz na web Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec<

Specializace odborníka: Odborná knihovnice Lékařské knihovny Krajské nemocnice Liberec.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás