doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

Instituce: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Zaměření instituce: Psychiatrická klinika poskytující výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a diagnostickou a léčebnou péči psychiatricky nemocným pacientům a konsiliární činnost pro ostatní lékařská pracoviště VFN na jejich vyžádání. Zabývá se i forenzní psychiatrií a sexuologií.

Web instituce: Odkaz na web Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN<

Specializace odborníka: Docent a vědecký pracovník na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ve Výzkumné psychiatrické laboratoři zaměřené na studium molekulárních mechanismů účinku psychofarmak a vzniku a léčby duševních poruch.

Web odborníka: Osobní stránka doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.<

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás