doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.

Instituce: Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Web instituce: Odkaz na web Katedra psychologie FF UP v Olomouci<

Specializace odborníka: Klinická a poradenská psycholožka působící na Katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolventka výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, řádná členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Zkoumá implicitní teorie inteligence, maskulinity a feminity, zabývá se možnostmi výkladu snů.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás