doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Instituce: Katedra speciální pedagogiky na MU

Zaměření instituce: Hlavním cílem katedry je připravovat budoucí učitele se zřetelem na současné společenské trendy, dané postupnou realizací integrace dětí/žáků se zdravotním postižením, v korespondenci se současně používanou terminologií dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných typů škol a školských zařízení.

Web instituce: Odkaz na web Katedra speciální pedagogiky na MU<

Specializace odborníka: Docentka Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Web odborníka: Osobní stránka doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.<

Doporučil(a)

Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás