Dětský domov Ústí nad Labem

Instituce: Dětský domov Ústí nad Labem

Zaměření instituce: Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let s možností prodlouženého pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání. Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné výchovy. Od roku 2006 dle rejstříku škol a platných právních norem jsme získali název Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace. Náš Dětský domov se sídlem v Ústí nad Labem, městský obvod Severní Terasa patří mezi ty mladší dětské domovy, svoji činnost zahájil 24.8.1988.

Web instituce: Odkaz na web Dětský domov Ústí nad Labem<

Doporučil(a)




Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás