Bc. Zuzana Štalmachová

Instituce: Mateřská škola LAUDOVA

Zaměření instituce: Mateřská škola se 2 třídami běžného typu a se 2 třídami speciálními pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Web instituce: Odkaz na web Mateřská škola LAUDOVA<

Specializace odborníka: Učitelka mateřské školy.

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás