Bc. Zdeněk Sigmund

Instituce: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Zaměření instituce: Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky.

Web instituce: Odkaz na web Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno<

Specializace odborníka: Speciální pedagog a student Masarykovy univerzity v Brně (obor Učitelství pro základní školy).

Web odborníka: Osobní stránka Bc. Zdeněk Sigmund<

Doporučil(a)
Pro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás