Psychologie nemoci

Obálka knihy Psychologie nemoci - Grada, 2002

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Psychologie nemoci

Autor: Jaro Křivohlavý

DoporučiliPhDr. Jana Dokoupilová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

"Recenzovaná kniha je dílem předního českého klinického psychologa, který ve své knize shrnul své mnohaleté zkušenosti v psychologické problematice nemoci. Z celého díla vyzařuje vynikající autorova znalost domácí i zahraniční odborné psychologické literatury a práce s celým dostupným repertoárem psychologických přístupů…. Největší cenu recenzované publikace vidím ve zpracování čtvrté kapitoly, která pojednává o kvalitě pacientova života. Jedná se o tematiku, které je v současnosti ve světě věnována stále větší pozornost. Jsou zde uvedeny přístupy k měření kvality života, metody měření kvality života, kde kvalitu života hodnotí druhá osoba, ale i způsoby subjektivně hodnoceného měření kvality života. V seznamu literatury autor cituje 267 titulů z velké části z posledního desetiletí. Závětem lze říci, že kniha profesora Křivohlavého je přehledná, moderní, didaktická a čtivá. Knihu doporučuji nejen psychologům, lékařům, sestrám, posluchačům lékařských fakult, ale i nezdravotnické veřejnosti. Jsem přesvědčena, že tato kniha si najde velký okruh čtenářů a veřejnost tuto knihu uvítá."

PhDr. Sylva Bártlová, CSc. Katedra společenských věd Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno

Ukázka z knihy

INTERAKCE PACIENTA S LÉKAŘEM

Téma, které otvíráme, jsme zvyklí hledat v knihách či kapitolách nadepsaných „Rozhovor lékaře s pacientem“. Tomuto tématu je věnováno v teorii i praxi mnoho pozornosti. Věnujme mu ji ve zvláštní kapitole. Zde nám půjde o tematiku hlubší, o tzv. interakci pacienta s lékařem. Tato tematika leží v hlubší sféře rozhovoru pacienta s lékařem. Z určitého hlediska jde o téma, kterým se zabývají lékaři více nežli pacienti. Z praktického hlediska se těmito otázkami zabývají zřejmě více pacienti nežli lékař. Z odborného hlediska spadá téma do oblasti sociální psychologie, zvláště tzv. dyadických vzájemných vztahů (vztahů mezi dvěma lidmi).

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. s. 59.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás