O povaze fyzikálních zákonů

Obálka knihy O povaze fyzikálních zákonů  - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: O povaze fyzikálních zákonů

Autor: Richard P. Feynman

V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Richard P. Feynman se v sedmi populárně-vědeckých přednáškách pokusil shrnout obecné vlastnosti pravidel, jimiž si vysvětlujeme chování přírody - fyzikálních zákonů. Na příkladu pohybu planet ukazuje, co to je fyzikální zákon a jaké překážky je třeba překonávat při jeho odhalování. Podstatná část knihy je věnována roli, kterou při studiu chování přírody hraje matematika, a základním principům, jež jsou společné všem dosud poznaným zákonům. Knihu lze chápat nejen jako shrnutí toho, co Feynman znal o podstatě světa v době, kdy mu byla udělena Nobelova cena, ale především jako pokus přiblížit čtenářům krásu a jednoduchost přírody.

Ukázka z knihy

Pro ty, kdo neznají matematiku je obtížné porozumět skutečnému pocitu nad nejhlubší krásou přírody. Je škoda, že to musí být právě matematika, která je pro mnoho lidí tak těžká. Chcete-li se dozvědět něco o přírodě a obdivovat ji, musíte porozumět jazyku, kterým mluví. Příroda nám nabízí informace pouze v jedné formě. A my nejsme tak nafoukaní, abychom po ní žádali změnu jazyka, jímž promlouvá dříve, než jí vůbec začnememe naslouchat.
Všechny intelektuální argumenty, které vymyslíte, nemohou hluchému sdělit zážitek z hudby. Stejně tak sebelepší argumenty nepomohou těm z té "druhé kultury" porozumět přírodě. Filozofové se mohou snažit naučit vás kvalitativně, co je příroda, zatímco já se jí snažím popsat. Nemohou tedy podat vysvětlení, protože to není možné. Možná jsou předsvědčeni o opaku, ale je to asi tím, že jsou schopni si představit, že středem vesmíru je člověk.

FEYNMAN, Richard P. O povaze fyzikálních zákonů : sedmkrát o rytmech přírodních jevů. 1. vyd. Praha : Aurora, 1998. 185 s. ISBN 8085974533.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás