Konflikty mezi lidmi

Obálka knihy Konflikty mezi lidmi - Portál, 2002

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Konflikty mezi lidmi

Autor: Jaro Křivohlavý

DoporučiliPhDr. Jana Dokoupilová, Mgr. Vladimír Vedra, Bc. Pavel Vagner
V kategorii
Žánr
Věková kategorie
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Ukázka z knihy

Konflikty mužů a konflikty žen

Rozdíly mezi lidmi v pohlaví jsou tak samozřejmé a přirozené, že se přímo nabízejí ke studiu. I tam, kde se zpočátku experimentovalo jen se studenty, se zjistilo, že v řešení konfliktních situací jsou mezi chlapci a děvčaty značné rozdíly. Tato zjištění přivedla zájem psychologů k otázce, která je dodnes středem pozornosti mnohých studií.

Jednoznačně vyšší úroveň spolupráce u mužů. Jeden z nejrozsáhlejších pokusů, který se zabýval problematikou odlišností mužů a žen v řešení mezilidských modelových konfliktů, doslova rozvířil dosud klidnou hladinu práce sociálních psychologů. Rozvířil ji svým jednoznačným a fakty velice bohatě podepřeným zjištěním. Nešlo o zjištění náhodné a nahodilé – právě naopak. Šlo o rozsáhlý projekt pokusu, který počítal s velkým počtem pokusných osob. Šlo přitom o práci provedenou A. Rapoportem v laboratoři M. H. R. I. v Ann Arbor, na Michiganské univerzitě.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás