Když Dinosaurům někdo umře

Obálka knihy Když Dinosaurům někdo umře  - , 2010

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Název: Když Dinosaurům někdo umře

Autoři: Marc Brown, Laurie Krasny

DoporučiliRedakce
V kategorii
Žánr
Věková kategorie, , ,
Štítky redakce, , ,
Štítky uživatelů

Popis knihy

Dinosaurům někdo umřel… vám ne? Ale ano. Naše rodiny vypadají velmi podobně. Nikdo nejsme na světě napořád a každý se v životě setkáváme s tím, že nám zemře někdo blízký. Také děti se musejí vyrovnávat s naší konečností. Mají spousty otázek, plno starostí, krásných nápadů, umějí si opatrovat vzpomínky. Potřebují si o tom všem povídat a my velcí to často neumíme. Bojíme se, jsme příliš smutní nebo prostě nevíme, odkud začít.

Tato knížka nám může pomoci. Doma, ve školce, ve škole na prvním stupni.
Když Dinosaurům někdo umře je knížka, která patří domů, do školek i do knihoven pro děti. O smrti a umírání se nám nechce mluvit a už vůbec o tom nechceme mluvit s dětmi. Ale děti se ptají a povídat si potřebují. Tato psychologicky fundovaná a v zahraničí velmi úspěšná knížka může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi o důležitých věcech v životě. Přejme jí, ať pomůže nejen dětem, ale i jejich dospělým.

Ukázka z knihy

Vážení rodiče, učitelé, děti a Vy, kterým se dostala do rukou tato výjimečná knížka,

doporučuji Vám ji ke společnému čtení. Vítám to, že se snaží přiblížit dětem čas umírání a truchlení a zároveň předpokládá, že si nad ní budete spolu povídat. Nabízí mnoho impulsů k mezigeneračním rozhovorům, a zve tak k dalšímu invenčnímu rozvíjení tématu. Knížka se nenásilně dotýká všech zásadních problémů, na které nejen děti, ale i my dospělí v této tabuizované oblasti narážíme a neumíme je řešit.
Obsah i forma odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (Vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý) i Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (např. průřezové téma Osobnostní a sociální výchova nebo vzdělávací oblast Člověk a jeho svět).
Myslím, že knížka by mohla být jedním z potřebných kroků na cestě k tomu, abychom si v nelehkých situacích kolem smrti věděli více rady, nebáli se, uměli spolu komunikovat a pomoci si navzájem.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás