Dětský autismus : přehled současných poznatků

Obálka knihy Dětský autismus : přehled současných poznatků - ,

Koupit knihu

Vypůjčit knihu

V katalogu BETH

Název: Dětský autismus : přehled současných poznatků

Autoři: Vladimír Komárek, Michal Hrdlička

DoporučiliOlga Svobodová
V kategorii
Žánr
Věková kategorie,
Štítky redakce, , , ,
Štítky uživatelůPomozte nám i ostatním - buďte první, kdo zařadí tuto knihu.

Popis knihy

Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.

Ukázka z knihy

Kapitola 7 - Psychodiagnostika

Irena Beranová, Kateřina Thorová

Stanovení diagnózy ze spektra autistických poruch je náročný proces, jehož podstatnou částí je psychologické vyšetření. Děti, které k vyšetření přicházejí s podezřením na autismus, jsou velmi různorodé. Odlišují se věkem, mírou i kvalitou postižení. Mezi klienty patří dvouleté děti, školáci, dospívající i dospělí. Přičemž hloubka jejich obtíží postihuje jednotlivé oblasti vývoje a schopností v různé míře. Vyšetření většiny dětí s poruchami autistického spektra je obtížnější než diagnostický proces u dětí stejně starých, ale s jiným typem postižení. Vyšetření má svá specifika, která se váží k problémům v chování a vnímání, a které plynou z obtíží v oblasti komunikace, sociální interakce, představivosti i chování.

Zpočátku je důležité navázat vztah s rodiči dítěte a získat jejich důvěru. K vyšetření nejčastěji přichází matka nebo oba rodiče společně. Rodiče seznámíme s postupem vyšetřování, s časovým harmonogramem a vysvětlíme jim, jaké psychodiagnostické metody použijeme. Během rozhovoru s rodiči věnujeme zvýšenou pozornost anamnestickým datům, seznámíme se s postoji rodičů vůči jejich současné životní situaci, jakým způsobem vnímají a zda rozumí obtížím, se kterými se dítě potýká.

Mohlo by Vás také zajímatPro odborníky, pro média, mapa webu ~ kontaktujte nás